Aktiv mot kreft

Oslo Sportslager er glade for å kunne samarbeide med stiftelsen Aktiv mot kreft.

En stiftelse som ønsker at fysisk aktivitet skal bli en integrert del av kreftbehadling er noe vi ønsker å støtte opp om. Sammen håper vi å kunne sette fokus på betydningen fysisk aktivitet og støtte kreftsaken ved hjelp av ulike tiltak.
Stiftelsen Aktiv mot kreft har som hovedformål å finansiere såkalte Pusterom, det vil si lavterskel trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter på landets kreftsykehus. Det første stod ferdig på Ullevåll sykehus i 2007 og ble reåpnet i 2012.


Aktiv mot kreft ønsker å bidra til økt kunnskap og viten om kreft og støtter derfor ulike typer for forskningsprosjekter.

Aktiv mot kreft støtter et utvekslingsprogram av kreftleger i Etiopia

Aktiv mot kreft hjelper til med å skaffe midler til instrumenter som kan være til hjelp for kreftsaken.

Aktiv mot kreft ønsker å gjøre en forskjell.


Du kan lese mer om Stiftelsen Aktiv mot kreft på deres hjemmeside her:
 

Tags:
| Kommentarer [1]

Kommentarer

  •  


  •  
Skrevet av John Arne, 06.09.2015 11:28:15
Kreftsaken er en svært god sak å støtte. Noen av mine tippemidler går direkte til barnekreftsaken.