Frivillig tilbakekalling av G3 Ion bindinger.

G3 har oppdaget at det kan være en feil på enkelte G3 Ion 10, 12 og LT 12 bindinger. Har du disse bindingene bør du lese informasjonen under. Alle spørsmål kan rettes til alpint(at)oslosportslager(dot)no.

G3 har oppdaget at det har dukket opp problemer med at de to skruene som fester topplata på enkelte ION bindinger (10,12 og LT 12) (Figur A), ikke har blitt installert etter G3s strenge kvalitetskrav. Som et resultat kan skruene løsne og føre til at bindingen løser ut. Selv om det kun er rapportert om sjeldne tilfeller av feil, anbefaler vi å kontrollere bindingene i henhold til retningslinjen under.

Hvis du bruker en ION-binding, må du følge inspeksjonsretningslinjene og avgjøre om bakbindingene kan være berørt. 

 

Inspeksjonsretningslinjer - Hvordan avgjøre om ION binding er berørt:

Alle 2015 modeller av ION med aluminiumstopplate påvirkes ikke. Se fig. B og C. Aluminium topplaten er blank og metallisk i utseende. Kombinert metall og plast topplate er matt svart i utseende. Hvis bakbindingen din har en topplate med matt svart utsende av plast (med metall innstøpt), kontroller serienummeret:  

  • Hvis du har en ION 12 med serienummer som starter med 3H15 (alle) eller 3H16 (00001 - 04132), kan den være påvirket.  
  • Hvis du har en ION 10 med serienummer som starter med 4H15 (alle) eller 4H16 (00001 - 04170), kan den være påvirket.  
  • Hvis du har en ION LT 12 med serienummer som starter med 5H15 (alle) eller 5H16 (00001 - 02177), kan den være påvirket.

 

Hvordan lokalisere serienummeret:  
Serienumrene til hver ION-bakbinding kan lokaliseres på 3 forskjellige steder: under bindingsplaten, under hæltårnet eller på emballasjen som bindingen ble levert i . Hvert par bindinger har 4 unike serienumre. Vennligst sjekk begge bakbindingene for å bekrefte om de er berørt.​

 

Berørte bindinger: 

Hvis du finner ut at du har en bakbinding som er berørt av dette, eller er usikker på om du har det, ber vi deg sende en mail til alpint(at)oslosportslager.no.Tags:
| Kommentarer [0]

Kommentarer

  •  


  •