Skredkurs: Den viktigste skredkunnskapen

Oslo Sportslager tar skred og skredfare seriøst, og gjennomfører innføring i skredlære også vinteren 2013/ 2014. Hovedforedragsholder i år blir igjen Kjetil Brattlien, skredekspert ved NGI. Temaene er skred, skredfare og bruk av skredutstyr; Farevurdering, risikoredusering og redning.
Dette er en utgått artikkel som ble skrevet for skredkursene for sesongen 13/14

Vinteren nærmer seg med stormskritt, og skredkurs står på programmet. For denne sesongen vil vi ha kurs både i desember og på nyåret. Årets kursdatoer er 9. desember, 7. januar, 14. januar, 28. januar og 25. februar, og 1. april. 

Den svært anerkjente og profilerte skredeksperten Kjetil Brattlien er hovedkursholder. Kjetil er skredekspert ved Norges Institutt (NGI), og forfatter av kurslektyren Den Lille Snøskredboka. I tillegg til å være en særs kompetent senioringeniør på NGI Geotekniske med spesialfeltet Naturfare, Snø- og steinskred, er Kjetil en ivrig friluftsmann og dyktig frikjører. Hans erfaring og formidlingsglede har ved tre tidligere sesonger gitt våre kursdeltagere nyttig kunnskap om snø og skred. Det vil også være andre erfarne veiledere til stede.  

Kurset er rettet mot offpiste skikjøring og toppturer, og passer for de som kjører bratt eller mindre bratt på ski eller brett. Men kurset er også svært nyttig for de som driver mer tradisjonelt friluftsliv i fjellet vinterstid. Hensikten med kurset er å gi deltagerne en innføring i skredlære, og kunnskap om å bevege seg i potensielt skredfarlig terreng. Denne kvelden gjør deg ikke utlært i skrelære, men det gir en god start til videre læring og erfaringsbygging. Kurset skal gi teoretisk forståelse av skredterreng, og viktige tegn på skredfare, med fokus på de 3 sikkerhetsmurene. Det meste av innholdet i "Den lille snøskredboka" er pensum.

Mur 1 - farevurdering: Vurdering av terrenget, snødekket og været for å bestemme skredfaregrad riktig.
Mur 2 - risikoredusering: Risikoreduserende adferd og tenking ved f.eks. ferdselsrutiner, planlegging av tur og alternativer.
Mur 3 - redning: Kameratredning ved riktig utstyr og trening på bruk av dette.


Kurset gjennomføres i våre butikklokaler i Torggata 20, Oslo. Kurset starter klokka 19.00 og varer frem til ca. 21.30 (inkl. en liten pause). Det blir anledning for deltagerne til å stille spørsmål, og kjøpe skredutstyr før (fra 18.00) og etter kurset. Kursavgift er 500 kroner.


HAR DU SPØRSMÅL? Klikk HER!

Maksimalt antall deltagere på hvert kurs er 40. Ved færre enn 15 påmeldte vil kurset bli avlyst. Om dette skulle inntreffe vil du få tilbud om å delta en annen kveld.


Tags: skredkurs, skredfare, snøskred, kurs, snø
| Kommentarer [1]

Kommentarer

  •  


  •  
Skrevet av Nills Faarlund, 21.11.2013 22:53:47
Interessant at en skredekspert uttaler at man lærer det viktigste som er verdt å vite for å ferdes sikkert i skredfarlig terreng etter en liten seanse med teori og litt praktiske øvelser i flate Frognerparken. Skummel formidling....

Skrevet av OsloSportslager, 28.01.2014 12:49:20     
Hei Nils. Formålet med kurset har siden oppstart vært å få deltakerne til å innse hvor mye de faktisk ikke kan om snø og skred. Denne kvelden er et godt utgangspunkt for å få i gang tankeprosessene hos folk. Jeg vet at flere har meldt seg på kurs i fjellet etter vår kurskveld, noe som vi ser på som veldig positivt. Kurset er altså en begynnelse for læring, ikke noe annet. I år har vi også et samarbeid med Romsdalen Lodge for å prøve å få enda flere ut i fjellet og lære enda mer om snø og skred.