Slip og prepp til Årets Store Turrenn

Slip og prepp til Årets store turrenn ALTERNATIV 1
-Slip av ski med en spesialslip
-Metting i varmeskap
-Grafittglider
-Hard lavfluorglider x 3
-Aktuell høyfluorglider x3
-Aktuelt fluorpulver (Cera-F)
-Rubbing av festesone
KR. 1500,-

ALTERNATIV 2


 Som alternativ 1, men uten slip
KR. 1000,-
ALTERNATIV 3
-Slip av ski med en spesialslip
KR. 550,-


Siste innlevering er mandag 12. mars 2012.

Tags:
| Kommentarer [0]

Kommentarer

  •  


  •