Dine 1 sist sette produkter

FRI FLYT
Sikker klatring klatrebok

Fri Flyt Sikker klatring klatrebok
Boka Sikker klatring, skrevet av Geir Evensen, er antakelig den mest komplette boka om klatresikkerhet. Den gir deg viktig kunnskap om hvorfor klatreulykker skjer, og hvordan du selv kan begrense risikoen. Sikker klatring bør ha en plass i bokhylla til alle som klatrer.

 

Klatring er ikke lenger en ekstremsport for de få, men en aktivitet for folk i alle aldre på både innevegger og utendørsklipper over hele landet. Like fullt er det fortsatt en risikosport, der ulykker og farlige situasjoner oppstår med jevne mellomrom. Gode kunnskaper, ferdigheter og vurderinger gjør klatringen relativt trygg – men det er lettere sagt enn gjort: Både nybegynnere og mer erfarne klatrere kan ha kunnskapshull uten å være klar over det. Og risikovurdering er vanskelig, fordi man ofte mangler et realistisk bilde av hva som kan gå galt og hvorfor.

 

Sikker klatring er den første boka fullstendig viet til å løse begge disse problemene. Den inneholder lærdom fra over 1000 ulykkeshendelser, og gir deg bedre oversikt over faremomentene ved alt fra inneklatring til fjell- og isklatring. Boka tilbyr blant annet praktiske tips, viktige forholdsregler og nyttig innsikt i mekanismene bak menneskelig svikt. Den passer for alle som er interessert i klatring - uansett erfarings- og ferdighetsnivå.

 

Sikker klatring er oversiktlig og lettlest, og tar for seg alt som kreves for å klatre på en sikker og trygg måte. Boka bygger på en gjennomgang av registrerte ulykkeshendelser i Norge siste tjue år, og presenterer unik innsikt i hva som ligger bak de typiske klatreulykkene.

 

De første seks kapitlene av boka gir deg verktøy til å kunne vurdere risiko bedre, og lettere forstå årsakene til at farlige situasjoner oppstår. Boka skiller tydelig mellom vanlige uhell og mer alvorlige hendelser, som kan føre til dødsulykker. Menneskelige faktorer er et sentralt tema, og vi får blant annet en innføring i psykologien bak menneskelig svikt. Kapitlene i denne delen av boka gir blant annet svar på følgende spørsmål:

 • Kapittel 2: Hvordan vurderer og håndterer vi risiko?
 • Kapittel 3: Hva er mekanismene bak menneskelig svikt?
 • Kapittel 4: Hvorfor får noen fall uheldige konsekvenser?
 • Kapittel 5: Hvilken rolle spiller utstyret for sikkerheten?
 • Kapittel 6: Hvilke forholdsregler er de aller viktigste?

De påfølgende kapitlene tar for seg hva som kreves for å klatre trygt innen hver av de vanligste formene for klatring. Der får vi presentert et oversiktlig bilde av de viktigste faremomentene, sammen med en rekke essensielle forholdsregler og praktiske tips. For eksempel er sikringsulykker innendørs og rappellulykker utendørs viet stor plass. Klatregrenene som er med, er følgende:

 • Kapittel 7: Buldring
 • Kapittel 8: Inneklatring
 • Kapittel 9: Sportsklatring
 • Kapittel 10: Tradklatring
 • Kapittel 11: Fjellklatring
 • Kapittel 12: Is- og vinterklatring

 

Boka avsluttes med et kapittel om førstehjelp og redning, samt ett om hvordan familier, barn og gravide kan klatre sikkert.

 

 • Forfatter: Geir Evensen
 • Antall sider: 347
 • Utgiver: Fri Flyt AS


Tilbake til Fri Flyt Klatreførere / klatrebøker
Antall:
Vår pris:
kr 449,00
ANBEFAL DETTE PRODUKTET
SKRIV ANMELDELSE PÅ DETTE PRODUKTET
Du må være innlogget for å skrive anmeldelse.
Logg inn her.