WOLY SPORT
Super Softener III Sko impregnering og rens

Woly Sport Super Softener III Sko impregnering og rens
Renser og pleier sports- og fritidssko i alle typer materialer, og holder dem myke og smidige. Kombinasjonen av flere rengjøringstoffer sikrer hygienisk friskhet i skoen og hindrer ubehagelig lukt. Spesielt egnet til våte sportsko og fotballsko, men kan også brukes på tørt materiale.

Bruksanvisning:

Sprayes på våte eller tørre sko, og tørkes av med svamp eller klutt. 

 

 

 

 

Fare: Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Inneholder isopropylalkohol.


Advarsel: Oppbevares utilgjenglig for barn. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skyllingen. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsette for en temperatur som overstiger 50°C. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, bål og andre antennelseskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Ikke innånd sprayen. Bruk kun sprayen utendørs eller i et rom med god ventilasjon. 


Tilbake til Woly Sport Medisinskutstyr og Vedlikehold
Antall:
Vår pris:
kr 149,00
ANBEFAL DETTE PRODUKTET
SKRIV ANMELDELSE PÅ DETTE PRODUKTET
Du må være innlogget for å skrive anmeldelse.
Logg inn her.